Co je rejstřík dlužníků?

Úvod

Kontrola exekuce je důležitým krokem pro dlužníky, věřitele i další zúčastněné strany, aby zajistili spravedlivé a transparentní exekuční řízení. V tomto návodu se dozvíte, jak zkontrolovat exekuci, jak získat informace o exekuci a jak jednat v případě nesrovnalostí nebo problémů.

Krok 1: Zjistěte, zda na vás probíhá exekuce

V případě, že nejste si jisti, zda na vás probíhá exekuce, můžete zkontrolovat následující zdroje informací:

 • Centrální registr exekucí: Veřejně přístupná databáze, kde lze získat informace o exekucích na základě oprávněného zájmu nebo souhlasu dlužníka. Do Centrálního registru exekucí můžete nahlednout online pomocí webové aplikace evidenceexekuci.cz
 • Exekutorský úřad: Pokud máte podezření, že na vás byla uvalena exekuce, můžete se obrátit na příslušný exekutorský úřad a požádat o informace.

Krok 2: Zkontrolujte správnost údajů v exekuci

Jednou, co získáte informace o exekuci, je důležité zkontrolovat správnost údajů, jako jsou:

 • Jméno dlužníka
 • Částka dluhu a úrok
 • Jméno věřitele
 • Číslo exekučního příkazu a datum zahájení exekuce

Pokud narazíte na nesrovnalosti, obraťte se na příslušný exekutorský úřad, abyste upozornili na chybu a požádali o opravu.

Krok 3: Sledujte průběh exekuce a komunikujte s exekutorem

Během exekučního řízení je důležité sledovat průběh exekuce a udržovat pravidelnou komunikaci s exekutorem. To zahrnuje:

 • Sledování stavu exekuce: Zjistěte, jaký je aktuální stav exekuce, zda již byl majetek zabaven či prodán, a jaký je zůstatek dluhu.
 • Zasílání důkazů o splácení: Pokud splácíte dluh, ujistěte se, že exekutor dostává důkazy o vašich platbách.
 • Domluva na změně splátkového kalendáře: Pokud máte potíže se splácením dluhu, můžete se pokusit domluvit se exekutorem na změně splátkového kalendáře.

Krok 4: Řešte nesrovnalosti nebo problémy

V případě, že narazíte na nesrovnalosti nebo problémy, jednejte rychle a důsledně:

 • Kontaktujte exekutora: V případě chyb nebo nedorozumění se obraťte na exekutora a pokuste se vyřešit problém.
 • Zvažte právní pomoc: Pokud se potýkáte s vážnými problémy nebo nesrovnalostmi, může být vhodné konzultovat situaci s právníkem.
 • Zvažte stížnost na exekutora: Pokud si myslíte, že exekutor jedná nespravedlivě nebo protiprávně, můžete podat stížnost na exekutora u příslušného soudu.

Krok 5: Sledujte ukončení exekuce

Po splacení dluhu nebo po dohodě s věřitelem by měla být exekuce ukončena. Ujistěte se, že:

 • Získáte písemné potvrzení o ukončení exekuce od exekutora.
 • Kontrolujte své údaje v registrech: Po ukončení exekuce zkontrolujte své údaje v Centrálním registru exekucí a insolvenčním rejstříku a ujistěte se, že záznamy o exekuci byly aktualizovány. Do Centrálního registru exekucí můžete nahlednout online pomocí webové aplikace evidenceexekuci.cz

Kontrola exekuce je nezbytná pro zajistění spravedlivého a transparentního exekučního řízení. Dodržováním těchto kroků se můžete ujistit, že vaše exekuce probíhá správně a efektivně, a v případě potřeby se rychle a účinně řeší nesrovnalosti nebo problémy. Buďte aktivní a komunikujte se zúčastněnými stranami, abyste zajistili úspěšné ukončení exekučního řízení.