Jak zjistit exekuce online

Úvod

V dnešní době je stále častější potřeba zjistit, zda někdo čelí exekuci. Ať už potřebujete zjistit informace o vlastní exekuci nebo o exekuci jiné osoby, díky internetu a dostupným nástrojům je to nyní jednodušší než kdykoli dříve. V následujícím článku se dozvíte, jak zjistit exekuce online.

Centrální registr exekucí

Prvním a nejlepším místem, kam se můžete obrátit, je Centrální registr exekucí (CER). CER je veřejně přístupný registr, který zaznamenává veškeré exekuce na území České republiky. Zde můžete zadat rodné číslo a zjistit, zda na dané osobě visí nějaká exekuce. Nahlédnout do CER můžete prostřednictví klientsky přívětivé webové aplikace evidenceexekuci.cz.

Registr dlužníků a insolvenční rejstřík

Kromě CERu můžete také využít online registr dlužníků a insolvenční rejstřík. Tyto nástroje jsou často placené, ale nabízejí podrobnější informace o exekucích, včetně částek a exekutorských úřadů. Registr dlužníků vám může pomoci zjistit, zda je někdo v exekuci, zatímco insolvenční rejstřík poskytuje informace o úpadku a oddlužení.

Požádejte exekutorský úřad

Pokud stále nenaleznete potřebné informace nebo si nejste jisti, můžete se také obrátit přímo na exekutorský úřad. Většina úřadů poskytuje kontaktní formuláře na svých webových stránkách, prostřednictvím kterých můžete zjistit více informací o konkrétní exekuci. Uvědomte si, že úřady mohou vyžadovat identifikační údaje a důvod vašeho zájmu o danou exekuci.

Shrnutí

Zjištění exekucí online je nyní jednodušší než kdy dříve díky dostupnosti nástrojů a registrů, jako je Centrální registr exekucí, registr dlužníků a insolvenční rejstřík. Vždy ale mějte na paměti ochranu osobních údajů a postupujte zodpovědně při zjišťování informací o exekucích.